News/Notice

To process the request to access e-resources from TU Central Library, please fill-up the following form from the link provided below.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fih6RUnGVUOBfjD3KOV4...

  1. पुस्तक छापिनुपूर्व नै ISBN लिनुपर्नेछ ।
  2. त्रि.वि. केन्द्रीय पुस्तकालयको वेबसाइट www.tucl.org.np मा गई पहिलोपटक ISBN लिदा ISBN मा Click गरी Create an Account गर्नु पर्दछ । जसबाट login गर्नेको लागि User Name र Password उपलब्ध हुन्छ ।
  3. राप्त User Name र Password बाट Login गरी फाराम भर्नु पर्नेछ ।
  4. अनलाइन फाराममा स्पष्टसँग पुस्तकको शीर्षक, लेखकको नाम, प्रकाशकको नाम, पृष्ठसंख्या, मुल्य, सम्पर्क ठेगाना तथा फोन नम्बर अनिवार्य रुपमा हुनुपर्नेछ ।
  5. हरेक संस्करणको (कुनै पनि किसिमको संशोधन वा थपघट गरिएको भए) हरेक पटक अलग ISBN लिनुपर्नेछ ।
  6. Multi-Volume Set पुस्तक भए पुरै सेटको लागि एक र हरेक भोलुमको भिन्नाभिन्नै ISBN लिनुपर्नेछ ।
  7. हार्डकभर र सफ्टकभर गरी दुई वाह्य आवरणमा प्रकाशन हुने भए अलग–अलग ISBN लिनुपर्नेछ ।
  8. पुस्तक प्रकाशन पश्चात् ISBN Depository संकलनका लागि हरेक ISBN वापत २–२ (दुई–दुई) प्रति पुस्तक यस ISBN शाखामा बुझाउनु पर्नेछ...

Opening Hours

Summer

Opening hour:
9:30 a.m. to 5:30 p.m.

 

Winter

Opening hour:
9:30 a.m. to 4:30 p.m.

 

Design of proposed new building of TUCL
Donor of the year Mr. Laxman Rajbanshi, the Founding Principal of Siddhartha Banasthali Institute, Kathmandu
Memorandum of Understanding with Jingchu Bookshelf China about bilataral Cooperation
Memorandum of Understanding with the British Council on establishing a Digital Wall
Skill development refresher training for TU library staff
Parliamentarians and TU Authorities' Visit.
Chinese Ambassador's Visit
Korean Ambassador's Visit
Indian Ambassador's Visit
Nepal Army Personnels' Visit
Book donation by The Asia Foundation
TUCL Old Manuscripts Collection
Chinese Books Handover
Library chief in Interaction with Japanese Visitors
Asian Journal Managers meeting
Book donation by Chinese
Seminar on E-Resources by TUCL at Police Hospital
UN & TUCL staffs
TUCL Building